Sekcja sportowa

Sekcja sportowa w Bursie stwarza wychowankom możliwość rozwijania zainteresowań sportowych i rekreacyjnych. Kreuje aktywne i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu. Rozwija tężyznę fizyczną, uczy zasad fair-play, umiejętności pracy w grupie.

Członkowie sekcji, którzy są przedstawicielami grup wychowawczych są dobrze zorientowani w potrzebach wychowanków. Każdego roku sekcja sportowa przygotowywuje kalendarz rozgrywek oraz przeprowadza rozgrywki sportowe i turnieje.

Bazę sekcji stanowi świetlica sportowa wyposażona w urządzenia do ćwiczeń, stół do ping-ponga, futballu stołowego, XBox oraz sprzęt sportowy.

Młodzież Bursy zależnie od aury korzysta z boiska piłkarskiego „Orlik” przy Liceum im. K. Baczyńskiego, a przy niesprzyjającej pogodzie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Skórzanych Odzieżowych Stylizacji i Usług.

Sekcja corocznie w maju organizuje rajd rowerowy do Siczek połączony z zajęciami sportowymi na powietrzu i grillem. Jest też współorganizatorem „DNIA SPORTU” organizowanego co roku w czerwcu.

Ostatnio dodane