Sekcja pomocy w nauce

W bursie działa sekcja pomocy w nauce w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich grup wychowawczych.

Zadania sekcji :

1)    organizuje pomoc koleżeńską w nauce,

2)    rozwija czytelnictwo, proponuje zakup pomocy naukowych,

3)    organizuje konkursy wiedzy,

4)    przygotowuje gazetki ścienne popularyzujące wiedzę,

5)    wnioskuje do Rady Pedagogicznej po I półroczu każdego roku szkolnego o przydzielenie   „ Karty Zaufania ” uczniom uzyskującym wysokie wyniki w nauce.

 

Regulamin „ Karty zaufania ”

Kartę zaufania mogą uzyskać uczniowie, którzy:

1)    osiągnęli średnią ocen co najmniej 4 za I półrocze roku szkolnego

2)    otrzymali pozytywną opinię wychowawcy grupy,

3)    nie mają oceny niedostatecznej z żadnego przedmiotu,

4)    „ Kartę zaufania ” przyznaje Rada Pedagogiczna.

Uczniowie, którzy otrzymali „ Kartę Zaufania” maja następujące przywileje:

1)    nie obowiązuje ich czas nauki własnej w bursie,

2)    mogą bez ograniczeń dysponować własnym czasem po zajęciach szkolnych.

Utrata „ Karty zaufania ” następuje w przypadku wyraźnego pogorszenia się ocen, absencji szkolnej lub łamania regulaminu Bursy w II półroczu roku szkolnego.

 

Uzgodnione z Radą Pedagogiczną

i Młodzieżową Radą Bursy

Ostatnio dodane

Skip to content