Sekcja higieniczna

Sekcja higieniczna ma na celu wdrażanie wychowanków do utrzymania ładu i porządku w pokojach sypialnych i ich estetycznego wyglądu. Propaguje zdrowy styl życia poprzez rozpowszechnianie broszurek oraz redagowaniu gazetek tematycznych dotyczących następujących zagadnień: higieny osobistej, racjonalnego odżywiania, zapobiegania chorobom i uzależnieniom.

Ważnym zadaniem sekcji jest wdrażanie wychowanków do utrzymania ładu i porządku w pokojach sypialnych i ich estetycznego wyglądu poprzez organizowanie od lat konkursów czystości. Działania w trosce o ład i porządek w bursie wiążą się z wypracowanym przez lata regulaminem konkursów czystości między grupami. Każdy konkurs jest oceniany według wymogów zawartych w regulaminie.

Ostatnio dodane

Skip to content