Sekcja gospodarcza

Sekcja gospodarcza

W bursie działa sekcja gospodarcza, której zadaniem jest:

* propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania wodą i energią elektryczną,

* udział w pracach społecznie- użytecznych wokół budynku polegających m.in. na wysadzaniu kwiatów na rabatach i jesiennych porządkach tj. grabieniu liści jesienią, zabezpieczaniu krzewów ozdobnych przed zimą,

* członkowie sekcji organizują wymianę bielizny pościelowej, prowadzą akcję odzyskiwania naczyń wynoszonych z jadalni, akcję przypominającą o zmianie obuwia i inne.

* sekcja współpracuje z konserwatorem w zakresie drobnych napraw i przeprowadzania akcji porządkowych.

* promuje zachowania ekologiczne poprzez segregację śmieci, zbieranie nakrętek, makulatury, zużytych baterii.

Ponadto :

  • Członkowie sekcji mają wpływ na funkcjonowanie pracowni kulinarnej, pralni i suszarni poprzez m.in. wnioskowanie o zakup urządzeń, zasady udostępniania pomieszczeń i inne.
  • Młodzież Bursy opiekuje się obeliskiem przy ulicy Warszawskiej upamiętniającym pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Ostatnio dodane

Skip to content