DOKUMENTY PRZY ZAKWATEROWANIU

W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy wydrukować i wypełnić poniższe dokumenty:

Karta-wychowanka-nowa Uwaga: kartę wychowanka wypełniają tylko osoby nowe lub kontynuujące, u których nastąpiły zmiany w danych teleadresowych

Karta wychowanka spoza granic Polski + zgoda

Uwaga: Obowiązek informacyjny RODO wypełniają tylko nowo przyjęci wychowankowie.


Ważne: należy zapoznać się z niezbędnikiem wychowanka i wyposażyć w potrzebne rzeczy.

Kwestionariusz przyjęcia ( wypełnić w przypadku chęci zamieszkania w bursie w trakcie roku szkolnego, nie dotyczy osób już przyjętych)

Ostatnio dodane