Sekcja kulturalno – rozrywkowa

W bursie działa sekcja kulturalno-rozrywkowa w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich grup wychowawczych.

Do zadań sekcji należy:

1 ) opracowanie „ Kalendarza imprez i uroczystości” oraz „Kalendarza

konkursów”,

2) organizowanie imprez i konkursów, itp.,

3) rozwijanie zainteresowań młodzieży w zakresie kultury i sztuki,

4) odkrywanie wśród wychowanków artystycznych talentów,

5) współpraca z instytucjami kulturalnymi ,

6) podnoszenie estetyki pomieszczeń placówki,

7) przygotowanie dekoracji i scenografii do organizowanych w bursie

imprez.

Ostatnio dodane

Skip to content