Wesołego Alleluja!
Zasady obowiązujące w bursie od 01.9.2020 r. związane z pandemią

Kwaterowanie ważne informacje

Kwaterowanie młodzieży do grup odbędzie się w dniu 31.08.2022 r. w godzinach 16.00-20.00. Nowoprzyjęci wychowankowie zgłaszają się z rodzicem/opiekunem w godzinach 16.00-18.00. W przypadku opiekuna prawnego należy mieć dokument potwierdzający ten fakt. Wychowankowie kontynuujący zamieszkanie zgłaszają się w godzinach 18.00-20.00. W indywidualnych przypadkach możliwe jest kwaterowanie w innym terminie, ale fakt ten musi zostać wcześniej zgłoszony do wychowawcy. Jeżeli uczeń nie zgłosi się w dniu zakwaterowania i nie zgłosi tego…

Rekrutacja uzupełniająca

Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do Bursy Szkolnej Nr 3 muszą pobrać i wypełnić poniższy kwestionariusz, oraz dostarczyć go osobiście do Dyrektora Bursy.

Opłaty za wrzesień 2022 r.

Opłaty za bursę we wrześniu 2022/2023 wynoszą: stawka dzienna żywieniowa 18 zł stała stawka za zakwaterowanie 170 zł Za miesiąc wrzesień opłata wynosi 566 zł. Opłaty należy uiścić w kasie bursy w dniu zakwaterowania – 31.08.2022 r. w godzinach 16.00-20.00. Przy zakwaterowaniu należy okazać wychowawcy dowód wpłaty z kasy lub potwierdzenie przelewu (kontynuujący).

Wpłaty za czerwiec

Ze względu na to, że w czerwcu nie będą możliwe odpisy, wpłaty za czerwiec przyjmowane będą za liczbę dni zadeklarowaną przez wychowanka u wychowawcy grupy. W związku z tym, przed dokonaniem przelewu prosimy zwrócić się do księgowości po kwotę należną do zapłaty.

Dni Otwartej Bursy

Serdecznie dziękujemy za liczną obecność podczas Dni Otwartej Bursy, do zobaczenia we wrześniu!

Wesołego Alleluja!

Społeczność Bursy Szkolnej Nr 3 życzy wszystkim mieszkańcom, pracownikom, sympatykom radości i pokoju płynących ze Zmartwychwstania.

Wpłaty za kwiecień

Poniżej przedstawienie kosztów

Wpłaty za marzec

Solidarni z Ukrainą

W naszej Bursie mieszka młodzież nie tylko z Polski, ale również z Ukrainy, dlatego w tym dniu szczególnie chcemy wyrazić swoją solidarność z Ukrainą. Jesteśmy z Wami, jesteśmy dla Was.

Wpłaty za luty

Powroty po feriach – aktualizacja

W związku z konferencją Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki, podczas której zapowiedziano naukę stacjonarną od 21.02, informujemy, że powroty młodzieży do bursy odbywać się będą od 20.02. Po feriach bursa otwarta będzie od 14.02 (poniedziałek) od godziny 6.30 dla młodzieży powracającej z zagranicy i pozostałych osób podejmujących zajęcia praktyczne. Taki powrót należy zgłosić do wychowawcy telefonicznie lub mailowo (wychowawcybursy3@gmail.com). W przypadku małej liczby młodzieży w tygodniu 14-20. 02…

Ostatnio dodane