Wpłaty za luty

Przypominamy o terminowych płatnościach do 5. dnia każdego miesiąca.

Numer konta do przelewu:

64 1240 3259 1111 0010 3720 0137

O dokładną kwotę należy pytać w księgowości, numer telefonu do bursy: 48 364 11 64

Ostatnio dodane