Opieka nad pomnikiem

Chlubą naszej Bursy jest troska o pamięć o Tych, którzy zginęli walcząc o naszą ojczyznę.

W październiku pomnikiem opiekowała się grupa I pod kierunkiem wychowawców – pani Marty Nowak i pani Mirosławy Marlicy. Chłopcy regularnie grabili liście i sprzątali okolice pomnika. Zasadzili również nowe kwiaty w gazonach – wrzosy i chryzantemy.

Przed 1 listopada wychowankowie zapalili znicze i postawili wazon z kwiatami, dla podtrzymania pamięci o pomordowanych Polakach.

Pomnikiem w listopadzie opiekuje się grupa II. Oprócz grabienia opadłych liści, wychowankowie przygotowali patriotyczną wiązankę i ustawili nowe znicze. Zasadzili również nowe wrzosy, gdyż poprzednie zostały wyrwane 🙁

Ostatnio dodane