Aktualności

tablica_ZSZO

 

 

 

Bursa uczestniczy w realizacji projektu unijnego Gminy Miasta Radomia dotyczącego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

 

 

 


Ważne informacje na rok szkolny 2019-2020

Wysokości i zasady odpłatności za pobyt ucznia w Bursie


REGULAMIN REKRUTACJI
Załącznik Nr 1.     Kryteria naboru do burs – Rok szkolny 2019 / 2020
Załącznik Nr 2.     Dokumentacja potwierdzająca spełnianie kryteriów naboru
Załącznik Nr 3      Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019 / 2020
Załącznik Nr 4.   Kwestionariusz przyjęcia:
„a” – Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych
„b” – Dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych


Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2020