Opłata za październik

Informujemy, że opłatę za pobyt w Bursie można uiszczać również na konto bankowe

Nr konta bankowego:                             

64 1240 3259 1111 0010 3720 0137

Kwota jest podana poniżej:

Rozmiar czcionki
Kontrast