Rekrutacja 2024/2025

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do Burs, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.

Rekrutacja będzie odbywała się w dniach 1220 sierpnia 2024 r.

Informacje ogólne:

1. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci młodzieży oraz szkół artystycznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, w tym uczniom wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych w wieku do 24 roku życia.

2. Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do Burs. Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

 Adres strony dla rodziców: www.oswiatawradomiu.pl – zakładka Nabór do Burs (strona będzie aktywna: od 12 sierpnia godz. 8.00 – nabór elektroniczny Bursy)

 Zasady i terminarz rekrutacji:

• 12 sierpnia 2024 r. godz. 8.00 – 20 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00 – rekrutacja elektroniczna kandydatów do Burs.

Kandydat ubiegający się o miejsce w Bursie powinien w tym czasie:

 – zgłosić się osobiście z wydrukiem potwierdzenia zgłoszenia,

 – dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

 • 21 sierpnia 2024 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list zakwalifikowanych (wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w placówkach uczestniczących w rekrutacji).

 • 21 sierpnia 2024 r. godz. 12.00 – 26 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 • 27 sierpnia 2024 r. godz. 10.00 – ogłoszenie ostatecznych wyników naboru, komunikat w sprawie wolnych miejsc.

Kryteria naboru

Proszę zapoznać się z kryteriami naboru, zwrócić szczególną uwagę na sposob dokumentowania – wymagane są zaświadczenia ze szkół, klubów sportowych, placówek dodatkowych zajęć edukacyjnych (w formie papierowej lub elektronicznej do wglądu podczas weryfikacji wniosku o przyjęcie).

Wnioski niekompletne nie zostaną pozytywnie zweryfikowane.

Należy pobrać, wydrukować i wypełnić wszystkie oświadczenia, dla których spełnione jest kryterium naboru.

Rekrutacja uzupełniająca

 Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 28.08.2024 r. od godz.10.00.

 Przyjęcia uczniów do Bursy możliwe są przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc.

O przyjęciu decyduje Dyrektor Bursy.

Przy rekrutacji uzupełniającej niezbędne jest złożenie do dyrektora kwestionariusza przyjęcia „a” lub „b”:

Dodatkowe informacje dla młodzieży z Ukrainy

https://bursa3radom.nazwa.pl/?page_id=4020

Ostatnio dodane

Skip to content