Rekrutacja 2023/2024

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do Burs, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.

Rekrutacja będzie odbywała się w dniach od 3 sierpnia do 17 sierpnia 2023 r.

Informacje ogólne:

1. Bursa zapewnia opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla dzieci młodzieży oraz szkół artystycznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, w tym uczniom wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych w wieku do 24 roku życia.

2. Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do Burs. Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

 Adres strony dla rodziców: www.oswiatawradomiu.pl – zakładka Nabór do Burs (strona będzie aktywna: od 3 sierpnia godz. 8.00 – nabór elektroniczny Bursy)

 Zasady i terminarz rekrutacji:

24 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r. – Wprowadzenie i weryfikacja oferty

I etap

1) • 22 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. – Składanie deklaracji kontynuacji zamieszkania w Bursie.

 • 12 czerwca 2023 r. od godz. 8.00 do 23 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 – Wprowadzanie danych wychowanków kontynuujących.

2) • 3 sierpnia 2023 r. godz. 8.00 – 17 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 – rekrutacja elektroniczna kandydatów do Burs.

Kandydat ubiegający się o miejsce w Bursie powinien w tym czasie:

 – zgłosić się osobiście z wydrukiem potwierdzenia zgłoszenia,

 – dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 • 21 sierpnia 2023 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list zakwalifikowanych (wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w placówkach uczestniczących w rekrutacji).

 • 21 sierpnia 2023 r. godz. 12.00 – 25 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 • 28 sierpnia 2023 r. godz. 15.00 – ogłoszenie ostatecznych wyników naboru, komunikat w sprawie wolnych miejsc.

II etap

 Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie od 29.08.2023 r. od godz.10.00 .

 Przyjęcia uczniów do Bursy możliwe są przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc.

O przyjęciu decyduje Dyrektor Bursy.

Przy rekrutacji uzupełniającej niezbędne jest dostarczenie do dyrektora kwestionariusza przyjęcia:

Informacje dla młodzieży z Ukrainy: https://bursa3radom.nazwa.pl/?page_id=4020

Ostatnio dodane