Rekrutacja – informacje dla młodzieży z Ukrainy

W dniu 03.08.2022 r.  o godz. 8.00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do Bursy, która potrwa do 12.08.2022 r.

Rekrutacja odbywa się przez stronę internetową www.oswiatawradomiu.pl – zakładka Nabór do Burs (strona będzie aktywna od 3 sierpnia godz. 8.00)

Należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnić wniosek w Zintegrowanym systemie zarządzania oświatą.

W tym czasie rodzice kandydata muszą:

1. zgłosić się osobiście z wydrukowanym wnioskiem do siedziby Bursy Szkolnej Nr 3 przy
ul. Śniadeckich 5 w Radomiu  

2. Dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów.

W imieniu rodziców uczniów z Ukrainy wniosek kandydata, dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów oraz dokument potwierdzenia woli może złożyć osoba upoważniona do tego celu. Wymagane jest notarialne poświadczenie tego faktu.

Opiekun upoważniony przez rodziców może pełnić opiekę nad uczniem podczas pobytu ucznia w Bursie.

Jako Bursa oczekujemy, aby opiekun spełniał zasady współpracy z rodzicami/opiekunami, zawarte w poniższym dokumencie

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz dokumentacja potwierdzająca spełnianie kryteriów jest do pobrania w zakładce Rekrutacja 2022/2023 https://bursa3radom.nazwa.pl/?page_id=3957

Ostatnio dodane