Rekrutacja 2022/2023

Informacje na temat rekrutacji do Bursy w roku szkolnym 2022/2023

Rekrutacja do Bursy na rok szkolny 2022/2023 odbywa się dwuetapowo:

I etap – nabór elektroniczny w systemie Vulcan – strona www.oswiatawradomiu.pl – zakładka Nabór do Burs (strona będzie aktywna od 3 sierpnia godz. 8.00) 

Nabór elektroniczny odbywać się będzie od 3 do 12 sierpnia 2022 r.

Rodzice kandydata ubiegającego się o miejsce w Bursie powinien w tym czasie:

  • zgłosić się osobiście z wydrukiem potwierdzenia zgłoszenia,
  • dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wybranych kryteriów.

II etap – rekrutacja uzupełniająca – odbywać się będzie od 23 sierpnia 2022 r., o ile pozostaną wolne miejsca. Jest to rekrutacja za pomocą Kwestionariusza przyjęcia, który należy pobrać i złożyć osobiście w placówce. O przyjęciu decyduje Dyrektor Bursy.

Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz słuchacze kolegiów służb społecznych do 24 r.ż.

Regulamin rekrutacji oraz kryteria naboru znajdują się na stronie www.oswiatawradomiu.pl.

Regulamin zawiera kryteria ustawowe oraz ustalone przez organ prowadzący, tj. Gminę Miasta Radom. Potwierdzenie kryteriów ustawowych określone jest w regulaminie.

Podajemy sposób potwierdzenia kryteriów organu prowadzącego, wymagany w Bursie Szkolnej Nr 3 w Radomiu.

  • Kandydat jest uczniem lub kandyduje do oddziału sportowego lub szkoły sportowej lub Szkoły Mistrzostwa Sportowego – wymagane jest zaświadczenie ze szkoły lub klubu sportowego
  • Odległość miejsca zamieszkania kandydata od szkoły przekracza 50 km – oświadczenie zał. 1, weryfikacja podczas rozmowy z wychowawcą przyjmującym dokumenty
  • Kandydat jest uczniem lub kandyduje do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej – oświadczenie zał. 2 oraz należy okazać zaświadczenie ze szkoły w formie papierowej lub elektronicznej
  • Rodzeństwo kandydata jest obecnie wychowankiem bursy lub kandydatem – oświadczenie zał. 3, weryfikacja podczas rozmowy z wychowawcą przyjmującym dokumenty
  • Kandydat uczestniczy w dodatkowych zajęciach możliwych do realizacji tylko w Radomiu – zał. 4, weryfikacja podczas rozmowy z wychowawcą przyjmującym dokumenty

Załączniki do kryteriów ustawowych:

Ponadto w przypadku spełniania kryteriów ustawowych należy okazać do wglądu Kartę Dużej Rodziny, orzeczenie o niepełnosprawności, wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.

Ogłoszenie wyników naboru

16 sierpnia 2022 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list zakwalifikowanych. Wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w Bursie Szkolnej Nr 3 ul. Śniadeckich 5.

16 sierpnia 2022 r. godz. 12.00 – 19 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

22 sierpnia 2022 r. godz. 15.00 – ogłoszenie ostatecznych wyników naboru, komunikat w sprawie wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełniająca

Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej należy pobrać kwestionariusz przyjęcia i wypełniony przynieść do Dyrektora Bursy.

Ostatnio dodane