Kwaterowanie ważne informacje

Kwaterowanie młodzieży do grup odbędzie się
w dniu 31.08.2022 r. w godzinach 16.00-20.00.

Nowoprzyjęci wychowankowie zgłaszają się z rodzicem/opiekunem w godzinach 16.00-18.00.

W przypadku opiekuna prawnego należy mieć dokument potwierdzający ten fakt.

Wychowankowie kontynuujący zamieszkanie zgłaszają się w godzinach 18.00-20.00.

W indywidualnych przypadkach możliwe jest kwaterowanie w innym terminie, ale fakt ten musi zostać wcześniej zgłoszony do wychowawcy.

Jeżeli uczeń nie zgłosi się w dniu zakwaterowania i nie zgłosi tego faktu wcześniej traci miejsce, a w jego miejsce przyjęte zostaną osoby z listy rezerwowej.

Nowoprzyjęci wychowankowie proszeni są o pobranie i czytelne wypełnienie dokumentów wymaganych przy zakwaterowaniu, co ułatwi i usprawni ten proces.

Wychowankowie pełnoletni kontynuujący zamieszkanie mogą zgłosić się bez rodzica, w tym przypadku należy posiadać wypełnione i podpisane zobowiązanie do odpowiedzialności za mienie i do płatności. Wszystkie dokumenty są dostępne w zakładce Dokumenty przy zakwaterowaniu https://bursa3radom.nazwa.pl/?page_id=1720

Należy zaopatrzyć się w rzeczy umieszczone w niezbędniku wychowanka:

Proszę zapoznać się z umieszczonymi w sekcji Dokumenty regulaminem opłat oraz Statutem Bursy.

Ostatnio dodane