Kwaterowanie ważne informacje

Kwaterowanie młodzieży do grup odbędzie się 31.08.2021 r.
w godzinach 15.00-19.00 i 01.09.2021 r. do godz. 18.00.

Nowoprzyjęci wychowankowie zgłaszają się z rodzicem/opiekunem. W przypadku opiekuna prawnego należy mieć dokument potwierdzający ten fakt.

Jeżeli uczeń nie zgłosi się w dniu zakwaterowania i nie zgłosi tego faktu wcześniej traci miejsce, a w jego miejsce przyjęte zostaną osoby z listy rezerwowej.

Wszyscy wychowankowie, również kontynuujący, proszeni są o pobranie i czytelne wypełnienie dokumentów wymaganych przy zakwaterowaniu, co ułatwi i usprawni proces. Wychowankowie kontynuujący mogą zgłosić się bez rodzica, w przypadku posiadania kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów. Dokumenty są dostępne w zakładce Dokumenty przy zakwaterowaniu https://bursa3radom.nazwa.pl/?page_id=1720

Opłaty za bursę w roku szkolnym 2021/2022 wynoszą:

  • stawka dzienna żywieniowa 16 zł
  • stała stawka za zakwaterowanie 170 zł

Za miesiąc wrzesień opłata wynosi 522 zł. Opłaty należy uiścić w kasie bursy w dniu zakwaterowania – 31.08 w godzinach 15.00-19.00 lub osoby kwaterujące się 1 września w godzinach 12.00-17.00. Możliwa jest płatność przelewem najpóźniej w dniu kwaterowania na konto Bursy, numer konta 64 1240 3259 1111 0010 3720 0137. Przy zakwaterowaniu należy okazać wychowawcy dowód wpłaty z kasy lub potwierdzenie przelewu.

Należy zaopatrzyć się w rzeczy umieszczone w niezbędniku wychowanka:

Proszę zapoznać się z umieszczonymi w sekcji Dokumenty regulaminem opłat oraz Statutem Bursy. W Bursie obowiązują zasady związane z covid, tj. dystans, dezynfekcja, zasłanianie nosa i ust.

Ostatnio dodane