Tag: MS

Dzień Bibliotekarza

„Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem Świadczy o rozwoju kultury.  Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy”     Jan Paweł II 8 maja 2021 r. po raz 36 obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.  Dzień ten inauguruje jednocześnie XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek trwający od 8 do 15 maja, w tym roku pod hasłem :                   ” Zasmakuj w Bibliotece”.            Dzień ten służy popularyzacji czytelnictwa i bibliotek w społeczeństwie oraz stwarza okazję do refleksji nad  potrzebami i osiągnięciami…

5 maja Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

My także chcemy wznosić latawcei tak jak zdrowi biegać pod wiatr.Niesprawną ręką zrywać dmuchawcei z krótszą nogą poznawać świat.Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo.Niepełnosprawni i chcą i MOGĄodkrywać góry, zawieszać słońcedarować serca – czujesz? – gorące!Otwórzcie okna po nocy nie chcemy ciągle stać w PRZEDSIONKU/autor nieznany/ Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone  co roku 5 maja, zapoczątkowane we Francji w latach 90-tych  XX wieku.                  W Polsce Dzień…

2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja

Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.          „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego…

23.04 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to doroczne święto organizowane przez UNESCO. Obchodzony jest 23 kwietnia. Data ta wybrana została, jako symboliczna dla literatury światowej, bo w tym dniu zmarli m. in. Miguel de Cervantes i William Szekspir. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii, gdzie tego dnia obchodzony jest dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w formie…

21.02 – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Jeżeli język nie jest poprawny, Mowa nie znaczy tego, co ma znaczyć, Jeżeli mowa nie znaczy tego, co ma znaczyć, Nie będzie zrobione to, co ma być zrobione.                                                        Konfucjusz Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania…

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 26 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie. Czy to znaczy, że prawa dziecka są respektowane? Niestety, w wielu zakątkach świata dzieci nie mają dostępu…

16 listopada – Dzień Tolerancji

Tolerancja (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość  i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. – w mowie potocznej  i naukach społecznych jest to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych, – w ogólnym znaczeniu to otwarte, obiektywne i szanujące podejście…

Rozmiar czcionki
Kontrast