Zasady obowiązujące w bursie od 01.9.2020 r. związane z pandemią

Informacje dla obecnych mieszkańców bursy

Wychowawcy przypominają, że chęć zamieszkania w bursie w obecnym roku szkolnym (w związku z praktykami, stacjonarną nauką) należy zgłosić telefonicznie do bursy lub bezpośrednio u wychowawcy, bądź przez maila wychowawcybursy3@gmail.com Chęć kontynuowania zamieszkania w roku szkolnym 2021/2022 należy zgłosić poprzez wypełnioną deklarację kontynuacji zamieszkania. Z podpisem rodzica/opiekuna prawnego należy dostarczyć do bursy osobiście, drogą pocztową lub mailową (skan lub zdjęcie w dobrej jakości) na adres wychowawcybursy3@gmail.com do końca maja KT

Już za chwilę…

KT

2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja

Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.          „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego…

Światowy Dzień Własności Intelektualnej

26 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Własności Intelektualnej, ang. World  Intellectual Property Day – święto ustanowione przez  Światową Organizację Własności Intelektualnej. Dzień ten  ustanowiono w 2000 roku, a wybrano go na pamiątkę wejścia w życie konwencji powołującej WIPO w 1970 roku. Własność intelektualna to termin, który określa monopole prawne, tworzone przez wybrane dobra niematerialne (prawo autorskie) oraz wybrane własności przemysłowe (patenty, znaki towarowe). Jest to efekt pracy twórczej człowieka, który ze…

23.04 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to doroczne święto organizowane przez UNESCO. Obchodzony jest 23 kwietnia. Data ta wybrana została, jako symboliczna dla literatury światowej, bo w tym dniu zmarli m. in. Miguel de Cervantes i William Szekspir. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii, gdzie tego dnia obchodzony jest dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w formie…

Dzień Rowerowy

Choć światowy dzień roweru przypada dopiero w czerwcu, już 19 kwietnia mówi się o Dniu Rowerowym. ONZ podkreśla, że „rower powinien być postrzegany jako środek, który wspiera zrównoważony rozwój, wzmacnia edukację, w tym wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży, zapobiega chorobom, promuje zdrowy tryb życia, tolerancję, wzajemne zrozumienie i szacunek oraz ułatwia społeczną integrację i promuje kulturę pokoju. Zachęca również do upowszechnienia używania roweru wśród wszystkich członków społeczeństwa, jako środka wzmacniającego…

Zasady kulturalnego zachowania się

Dzień dobry, cześć, czy czołem? Z której strony należy położyć widelec? Warto przypomnieć sobie te zasady, dlatego też poniżej znajdziecie krótkie filmiki, przedstawiające właściwy model zachowania się. KT, MZ

Policzmy się dla Polski!

Rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny 2021, zapraszamy do zapoznania się z informacją prasową, do pobrania poniżej.

Poświąteczne spalanie kalorii – Światowy Dzień Sportu

Witajcie, jak minęły święta Wielkanocne? Mam nadzieję, że wszyscy zachowaliście rozsądek, zarówno w przestrzeganiu higieny, dystansu oraz umiaru w jedzeniu 🙂 Zdaję sobie sprawę, że świąteczne stoly zazwyczaj uginają się pod ciężarami smakołyków, często jemy bez umiaru, a już dzień później zaczynają się wyrzuty sumienia, może złość na swoje łakomstwo… Nie damy radę zmienić tego, co już było, ale możemy popracować nad spaleniem efektów świątecznego podjadania. Zapraszam na trening nie…

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

plakat autyzm, zaświeć się na niebiesko, duże napisy na niebieskim tle

Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata – obok raka, cukrzycy czy AIDS. Ma na celu propagowanie wiedzy na temat autyzmu. Fundacja SYNAPSIS, wraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem w Polsce i na świecie, będzie celebrowała to święto, włączając się w globalną…

Rozmiar czcionki
Kontrast