Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do Bursy Szkolnej Nr 3 w Radomiu  odbywa się poprzez stronę internetową portalu Oświata w Radomiu /www.oswiatawradomiu.pl/ w zakładce – Nabór do Bursy

Informujemy, że osoby mające trudności z przesłaniem wniosku pocztą elektroniczną, mogą dostarczyć wnioski osobiście do skrzynki w siedzibie Bursy przy ul. Śniadeckich 5.

Zał. nr 3 – Kwestionariusze przyjęcia:

Bursa uczestniczy w realizacji projektu unijnego Gminy Miasta Radomia dotyczącego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą