Informacje dla emerytów

Wycieczka do Kazimierza Dolnego

Planowana jest jednodniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego z ZFŚS. Wycieczka ma się odbyć w dniu 26-ego lub 29-ego sierpnia 2022 r. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie do księgowości Bursy.

Wnioski do pobrania

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku proszę składać do 20 maja 2022 r.

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego należy złożyć wraz z oświadczeniem o dochodach.

Ostatnio dodane