Informacje dla emerytów

W związku z ograniczoną działalnością placówek oświatowych spowodowanych pandemią Covid-19 komisja ZFŚS postanowiła umieścić na stronie internetowej www.bursa3radom.pl  informację dla emerytów.

Do 15 czerwca 2020 r. należy dostarczyć do bursy pocztą, faxem lub mailem następujące dokumenty:

  1. Kserokopię decyzji o wysokości emerytury;
  2. „Oświadczenie o dochodach”  (za 2019 rok ,  należy wliczyć dodatkowe roczne świadczenie emerytalne);
  3. „Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku”.

PLIKI DO POBRANIA

Ponadto w razie potrzeby umieszczamy:

Rozmiar czcionki
Kontrast