Informacje dla emerytów

W związku z ograniczoną działalnością placówek oświatowych spowodowanych pandemią Covid-19 komisja ZFŚS postanowiła umieścić na stronie internetowej www.bursa3radom.pl  informację dla emerytów.

Do 20 maja 2021 r. należy dostarczyć do bursy pocztą, faxem lub mailem na adres poczta@bs3.radom.pl następujące dokumenty:

  1. Kserokopię decyzji o wysokości emerytury;
  2. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego;
  3. Oświadczenie o dochodach  za 2020 rok (należy wliczyć wszystkie źródła dochodów oraz dodatkowe roczne świadczenie emerytalne).

PLIKI DO POBRANIA

Ponadto w razie potrzeby umieszczamy:

Rozmiar czcionki
Kontrast