Opieka nad Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej

15 października 1942 r. stracono na szubienicy przy ulicy Warszawskiej 10 mieszkańców Radomia. Obecnie znajduje się tu pomnik w kształcie głazu oraz tablica upamiętniająca męczęńską śmierć Polaków walczących o wyzwolenie.

Jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa jest kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodzieży. Jako, że patriotyzm, to postawa, której nie można nauczyć się w ciągu lekcji, my podchodzimy do tematu od strony praktycznej.

Nasza młodzież opiekuje się wspomnianym miejscem pamięci. Przynajmniej raz w miesiącu grupa wychowanków pod opieką wychowawcy poprządkuje teren wokół pomnika. Grabią, zamiatają, odsnieżają, sadzą kwaiaty, zapalają światełka pamięci.


„Bo ja uważam się za patriotę. Co to znaczy? Że biorę odpowiedzialność za przeszłość mojego narodu w dobrym i złym, i za jego przyszłość, tak jak biorę odpowiedzialność za samego siebie.”

Ostatnio dodane