Młodzieżowa Rada Bursy

W Bursie działa samorząd wychowanków – Młodzieżowa Rada Bursy. Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy wybierany jest raz w roku w demokratycznych wyborach. Samorząd reprezentuje interesy wychowanków. Wybory opiekuna samorządu odbywają się co 2 lata.

Skład Zarządu Młodzieżowej Rady Bursy w roku szkolnym 2019/2020

       Przewodniczący – Kornafel Magdalena

       Zastępca przewodniczącej – Czyżniak Magdalena

        Sekretarz – Karkowski Szymon

Opiekunem Młodzieżowej Rady Bursy jest p. Marta Nowak.

UPRAWNIENIA MRB

  1. prawo do jawnej i umotywowanej oceny  zachowania ,
  2. prawo wpływania na organizację życia w Bursie umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między nauką, a możliwością spędzania wolnego czasu, rozwijania własnych  zainteresowań,
  3. prawo do organizowania działalności kulturalno – rozrywkowej, oświatowej i sportowej ,
  4. Młodzieżowa Rada Bursy bierze udział w tworzeniu Kalendarza Imprez i Uroczystości w Bursie,
  5. Samorząd opiniuje wnioski Rady Pedagogicznej o skreśleniu wychowanka z listy mieszkańców,
  6. Samorząd opiniuje wnioski o zakup sprzętu sportowego, książek i innych pomocy do rozwijania zainteresowań i spędzania wolnego czasu.
  7. Młodzieżowa Rada Bursy jest organizatorem m. in. „ Otrzęsin klas I ”, „ Dnia Edukacji Narodowej ”, „ Pożegnania absolwentów Bursy”.
Rozmiar czcionki
Kontrast