Dzień Bibliotekarza

„Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem
 Świadczy o rozwoju kultury.  Jest ona bowiem 
skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek
 wyraża swój zamysł twórczy”
    Jan Paweł II

8 maja 2021 r. po raz 36 obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. 

Dzień ten inauguruje jednocześnie XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek trwający od 8 do 15 maja, w tym roku pod hasłem :

                  ” Zasmakuj w Bibliotece”.

           Dzień ten służy popularyzacji czytelnictwa i bibliotek w społeczeństwie oraz stwarza okazję do refleksji nad  potrzebami i osiągnięciami biblioteki bowiem ludzie pracujący w niej pełnią społecznie ważną rolę związaną z krzewieniem kultury, zwłaszcza kultury słowa.


MS

Rozmiar czcionki
Kontrast