Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

Zgodnie z harmonogramem powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach wydanym w w dniu 30.04.2021 r.:

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość), w tym również w zakresie praktycznej nauki zawodu.

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

W związku z możliwością odbywania nauki stacjonarnie, wychowankowie bursy mogą mieszkać w placówce.
Prosimy o kontakt telefoniczny przed planowanym przyjazdem.


KT

Rozmiar czcionki
Kontrast