Informacje dla obecnych mieszkańców bursy

Wychowawcy przypominają, że chęć zamieszkania w bursie w obecnym roku szkolnym (w związku z praktykami, stacjonarną nauką) należy zgłosić telefonicznie do bursy lub bezpośrednio u wychowawcy, bądź przez maila wychowawcybursy3@gmail.com

Chęć kontynuowania zamieszkania w roku szkolnym 2021/2022 należy zgłosić poprzez wypełnioną deklarację kontynuacji zamieszkania. Z podpisem rodzica/opiekuna prawnego należy dostarczyć do bursy osobiście, drogą pocztową lub mailową (skan lub zdjęcie w dobrej jakości) na adres wychowawcybursy3@gmail.com do końca maja


KT

Rozmiar czcionki
Kontrast