5 maja Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


My także chcemy wznosić latawce
i tak jak zdrowi biegać pod wiatr.
Niesprawną ręką zrywać dmuchawce
i z krótszą nogą poznawać świat.
Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo.
Niepełnosprawni i chcą i MOGĄ
odkrywać góry, zawieszać słońce
darować serca – czujesz? – gorące!
Otwórzcie okna po nocy
nie chcemy ciągle stać w PRZEDSIONKU
/autor nieznany/

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone  co roku 5 maja, zapoczątkowane we Francji w latach 90-tych  XX wieku. 

                W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz                     Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 

Dzień Godności ma na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki obchodom tego dnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaprezentować swoje możliwości i umiejętności.


5 maja jest również okazją do podwójnej refleksji o sytuacji osób niepełnosprawnych. Oprócz obchodzonego Dnia Godności Osób                                  z Niepełnosprawnością Intelektualną jest to również Europejski Dzień Walki              z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.


MS

Rozmiar czcionki
Kontrast