Światowy Dzień Własności Intelektualnej

Hasło Światowy dzień Własności intelektualnej na kolorowym tle

26 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Własności Intelektualnej, ang. World  Intellectual Property Day – święto ustanowione przez  Światową Organizację Własności Intelektualnej. Dzień ten  ustanowiono w 2000 roku, a wybrano go na pamiątkę wejścia w życie konwencji powołującej WIPO w 1970 roku.

Własność intelektualna to termin, który określa monopole prawne, tworzone przez wybrane dobra niematerialne (prawo autorskie) oraz wybrane własności przemysłowe (patenty, znaki towarowe).

Jest to efekt pracy twórczej człowieka, który ze względu na oryginalność, znaczenie dla kultury, gospodarki i społeczeństwa powinien być bezwzględnie chroniony.

Mowa tu o utworach takich, jak film, muzyka, teksty literackie, patenty, znaki towarowe, fotografie, rysunki, malarstwo, ale także, jak się okazuje, posty w social mediach.

Co roku na całym świecie podejmowane są różne inicjatywy, których celem jest m.in.:

  • ukazanie wpływu praw autorskich, patentów i znaków towarowych na nasze codzienne życie;
  • pogłębienie wiedzy na temat prawa własności intelektualnej;
  • zaprezentowanie znaczenia pracy twórców i wynalazców dla rozwoju społeczeństwa;
  • kształtowanie postawy poszanowania praw własności intelektualnej.
Schemat: na środku napis własność intelektualna, od niego strzałki i bloki z napisami: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, prawo do baz danych, dobra osobiste, wszelkie inne prawa do know-how

MZ

Rozmiar czcionki
Kontrast