21.02 – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego


Jeżeli język nie jest poprawny,
 Mowa nie znaczy tego, co ma znaczyć,
 Jeżeli mowa nie znaczy tego, co ma znaczyć,
 Nie będzie zrobione to, co ma być zrobione.
                                                        Konfucjusz

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 roku. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródła dziedzictwa kulturowego. Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

Hasło Dzień Języka Ojczystego

Sekcja pomocy w nauce w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego proponuje sprawdzenie swoich umiejętności i znajomości zasad ortograficznych. Przygotowano dla Was dyktando. Zmierzcie się z nim. Po zakończeniu sprawdźcie poprawność pisowni.                                                                  

                                                                                                          Miłej zabawy.

„List Walerka _rabąszcza”

M_j Profeso_e!

Oczy mam mokre: 

Fatalnie dla mnie kończy się okres –

Pięć dw_j z polskiego. Dwie z wypracowań,

A t_y z dyktanda. Wprost boli głowa.

Na nic starania. R_bel i wr_bel

Ciągle czy_ają na moją zg_bę.

Ż_k, ż_łw, p_łk, p_łka, cz_łno i cz_ły

Te mi, doprawdy, _ycie zatr_ły.

Ot, tak na co dzień rzecz niby łatwa;

Wiem, gdy ktoś pyta, lecz wszystko gmatwam

Podczas klas_wek. Podobne sł_wka,

Jak: _ądać, _ądzić, sk_wka, zas_wka,

Je_ oraz Je_y, pom_r i m_rek,

Chy_y i _oży o gęsią sk_rę

Mnie przyprawiają. Błagam o pomoc.

M_j Profeso_e, Panu wiadomo,

 Jakich k_racja wymaga lekarstw.

W Panu nadzieja! Z ufnością czekam.

Wraz ze mną inni, co piszą słabo.

Niech Pan pomo_e

Walerek _rabąszcz

Ó czy U?

W_jt skarcił R_żę, kł_tliwą c_rkę.

J_rek rys_je t_szem la_rkę.

K_p, K_bo, sk_wkę oraz zas_wkę.

W_z do sp_łdzielni przywi_zł dach_wkę.

CH czy H?

W _amaku _uśta się dru_na _ania.

Coś _yżo czmy_a: Pu_acz czy kania?

_orda _ultajska wraz z _ersztem czy_a.

Zmilkł _orał wi_rów, e_o łka z cicha.

RZ czy Ż?

_elazny _upan to orę_ je_y.

Na nietope_a tchu_ kły wyszcze_ył.

Za _wawym wę_em _arłok jeż bie_y.

T_y b_any złowił w tej _ece  Je_yk.

W pliku poniżej znajdziecie poprawne odpowiedzi.

Rozmiar czcionki
Kontrast