Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Prawa człowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczą każdej osoby od chwili narodzin, a jeszcze dodatkowo dzieci chronione są prawami zawartymi w uchwalonej dokładnie 26 lat temu Konwencji o Prawach Dziecka. Konwencja uchwalona z inicjatywy Polski, 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, została podpisana przez wszystkie państwa na świecie.

Czy to znaczy, że prawa dziecka są respektowane? Niestety, w wielu zakątkach świata dzieci nie mają dostępu do edukacji, opieki medycznej, bezpieczeństwa i życia w pokoju, do schronienia, do ochrony przed wyzyskiem, do wolnego czasu i zabawy, do wyrażania własnych poglądów, do wolności.


Obowiązkiem nas dorosłych jest dążenie do tego, by prawa te były respektowane zarówno na naszym podwórku, jak i w najdalszych zakątkach Ziemi. Na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka oraz  ustanowiony przez Sejm RP Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

„ Chciałbym, żeby był to dzień, w którym bardzo wyraźnie, a zarazem kompetentnie, przypominamy o tym, że prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka, że prawa dziecka to nie jest jakiś przywilej, który dzieciom się należy, jak są grzeczne, one im się należą bo – tylko i aż – są dziećmi, są ludźmi .”

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

Wszystkie dzieci mają prawo:

–  do życia i prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego;

–  do miłości i wychowania przez oboje rodziców, także gdy rodzice nie mieszkają razem       

 –  do nauki, wypoczynku i pełnej opieki medycznej, gdy zajdzie taka potrzeba;

–  do wypowiedzi, własnego zdania w ważnych dla nich sprawach, w których dorośli powinni  ich  wysłuchać;

–  do szanowania ich godności i prywatności;

 –  do życia bez przemocy i poniżenia;

–   do ochrony przed złym traktowaniem i krzywdzeniem fizycznym i psychicznym;

–   aby wszystkie sprawy w sądach i urzędach, dotyczące dzieci, uwzględniały przede wszystkim ich dobro, a dopiero potem interesy dorosłych.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast