16 listopada – Dzień Tolerancji

Tolerancja (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość  i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne.

– w mowie potocznej  i naukach społecznych jest to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych,

– w ogólnym znaczeniu to otwarte, obiektywne i szanujące podejście wobec odmiennych od własnych postaw, zachowań i cech drugiego człowieka.

             KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI

nie można tolerować złego zachowania,
nie można tolerować kłamstwa,
nie można tolerować braku kultury,
nie można tolerować obojętności w stosunku do: potrzebujących ,chorych , niepełnosprawnych oraz ludzi biednych, bezdomnych, itp.

           Gdyby wszyscy ludzie byli tolerancyjni, świat byłby o wiele lepszy, gdyż przestałoby się potępiać ludzi za kolor skóry, pochodzenie, czy religię. W naszym świecie każdy walczy o odrobinę tolerancji dla siebie i często ją znajduje, w oczach rodziny, przyjaciół i to jest najważniejsze, ponieważ tolerując i akceptując kogoś wzbudza się w nim podobne uczucia.                    

             Należy być tolerancyjnym, gdyż jeden człowiek może „zarazić” swoją tolerancją wielu ludzi i tym samym stworzyć coś dobrego. Pewnego dnia człowiek bez względu na to, w co wierzy będzie mógł liczyć na akceptację w tolerancyjnym społeczeństwie, a dzisiaj można tylko samemu być tolerancyjnym wobec innych.

Rozmiar czcionki
Kontrast