Informacja o nauczaniu zdalnym

Drodzy wychowankowie, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 kwietnia 2020 okres nauki zdalnej uległ wydłużeniu do 24 maja.